Wednesday, January 8, 2014

Чудните свойства на водата - 2 част

1 част

В миналото са знаели, че хората могат да се заселят само там, където има вода. Днес можем да докараме вода от хиляди километри с помощта на високо налягане. В природата реките и ручеите текат по плавно извити русла. Но във водопроводната мрежа водата многократно завива под прав ъгъл. След всеки такъв ъгъл нейната структура все повече и повече се разрушава. Кристалите на тази вода са с различна форма, но всички са деформирани. Във водопроводите на големите градове водата се движи в затворен цикъл. След агресивна химична обработка и филтри, тя пак се връща в домовете ни, съхранявайки спомена за химикалите и за насилието от мощните филтри.

Но още по-силно е информационното замърсяване при протичането й през тръбите край хиляди и хиляди домове. Ние замърсяваме водата духовно и това е достигнало огромни размери. Защо? Водата попива цялата злоба, завист, стрес. И когато попадне в организма ни, тя е почти мъртва.

Нашата земя представлява гигантски съд с вода, в който съществува всичко живо. Всичко живо, което също представлява съд с вода. Мъдреците от древността са смятали, че импулс за възникване на живота е била първичната божествена искра. Именно тя "записала" последователността на по-нататъшното развитие във водата. И как всеки вид живо същество да достигне своето съвършенство.
Днес всеки знае за последиците от радиоактивното излъчване. Но се оказало, че съществуват още по-страшни последици. Много по-страшни са измененията в структурата на водата на огромна площ, с хиляди километри по-големи от площта на атомния полигон. И няма никакво значение дали взривовете са въздушни, подземни или подводни. Измененията са колосални, паметта на водата се променя. При взрива се образуват вълни, които бързо затихват в земята, докато водата може да вибрира още около 30 дни. Люшкайки се като махало, водата създава нови патологични изменения. След такива опити рязко се увеличава броят на самоубийствата. Увеличават се 2-3 пъти. Медиците въобще не могат да го обяснят. А на нас ни е ясно, че с промяната на водата възниква конфликт между водните структури, нарушава се биоплазмата в мозъка, и човек губи най-важния стимул - желанието за живот.

Водата винаги дава началото на живот. Тя може да бъде използвана повече или по-малко правилно, но винаги е позитивна.

Ако човекът се обръща към водата с добри мисли, благославя я, казва й „Благодаря” качествата й се подобряват. И тя има положително влияние върху човека и тялото му.

От Порталът

Продължение

No comments:

Post a Comment