Wednesday, January 8, 2014

Чудните свойства на водата - 1 част
Водата - най-познатото вещество на Земята. Тя съпътства всеки миг от живота ни, но знаем ли ние каква тайна крие в себе си тази удивителна стихия? Oткъде е дошла, кой и защо я дари на нашата планета, единствена в цялата Вселена?

Всяко от свойствата на водата е уникално. Досега науката няма отговор защо водата е eдинственото вещество на планетата, което може да се намира в три състояния: течно, твърдо и газообразно. Защо от всички течности точно водата има най-високо повърхностно налягане, защо тя е най-мощния разтворител на Земята и по какъв начин тя се издига по стволовете на дърветата, преодолявайки десетки атмосфери налягане.

Резултатите от експериментите, проведени в много страни по света, показали, че водата възприема и запаметява всяко въздействие, запомня всичко, което става в околното пространство. Достатъчно е водата да се докосне до някое вещество, за да "разбере" свойствата му в паметта си.

Структурата на водата е много по-важна от химическия състав.

Със съвременни прибори е открито, че във всяка клетка от паметта се съдържат 440 000 информационни панели, всеки от които отговаря за дадено взаимодействие със заобикалящата среда.

През зимата на 1881 г. корабът Лара пътувал от Ливърпул за Сан-Франциско. На третия ден на кораба започнал пожар. Сред напусналите кораба бил и капитанът Нейл Кери. Жажда измъчвала корабокрушенците, все по-жестока с всеки изминал час. Когато след 3 седмици благополучно достигнали брега, капитанът, трезв реалист, написал как са се спасили:

„Ние мечтаехме за прясна вода. Започнахме да си представяме, че синята солена вода около нас се превръща в зеленикава, сладка. Събрах кураж и загребах с шепи. Пробвах я - оказа се сладка.”
Емоциите – положителни и отрицателни, въздействат най-силно на водата. В лабораторията на проф. Коротков били проведени многобройни експерименти за влиянието на човешките емоции върху водата. Помолили група хора да излъчат към колба с вода най-положителни емоции: любов, нежност, загриженост. После сменили колбата и помолили да съсредоточат върху нея страх, агресия, ненавист. След което изследвали образците. Водата реагирала по строго определен начин. Тоест любовта повишава енергетиката на водата и я стабилизира, а агресията рязко я понижава.

В лабораторията на д-р Емото се изследва вода, подложена на различни въздействия. „Впечатленията” на водата се съхраняват с бързо замразяване в криогенна камера.
На тази вода са казвали „Благодаря”.

Съвременните технологии позволяват водата да се структурира изкуствено. В лабораторни условия, при покълване на семена от соя с такава вода, те отчели 6 пъти по-високо фотонно излъчване от покълналите с обикновена вода. На практика поливането със структурирана вода ускорява растежа на зеленчуците и увеличава няколко пъти наличието на микроелементи и белтъчини. Обработените кълнове са дълги, равни и здрави, необработените - ниски, слаби и крехки. Обработените узряха, другите - не. Обработването със структурирана вода наистина има ефект.

В зависимост от възрастта си, човек се състои от 70 до 90% вода. За нормална жизнена дейност човек ежедневно изпива до 2 и половина литра. И още литър и половина се попива през кожата от душ или вана. Но докато стигне до домовете ни, водата изминава дълъг и нелек път.

От Порталът

Продължение

No comments:

Post a Comment