Friday, October 4, 2013

Човекът е резултат от генетична грешка
Преди над 500 милиона години безгръбначните същества на дъното на океана са преживели две последователни удвоявания на размера на ДНК – станала е „грешка”, която в крайна сметка е довела до еволюцията на човека и много други животни, се съобщава в ново изследване на учени от Шотландия.

Изхождайки от изводите на учените, направени въз основа на изследванията на човешкия белтък, може да се предположи, че мутиралият организъм е бил ланцетник, за сметка на което те са успели да определят примерното време, в което се е случила мутацията.

Изследването на въпроса ще хвърли светлина и върху появата и развитието на много заболявания, характерни за човека, а бъдещите изследвания, може би, ще могат да помогнат за профилактиката и лечението им.


В същия сайт ще научите 14 любопитни факти от живота на древните римляни, както и дали хората могат да живеят на Марс.


No comments:

Post a Comment